advertentie Banner Profile Mekkes

Advies voor Eindhoven Airport: Niet verder groeien dan huidige aantal vluchten

Het aantal vluchten vanaf en naar Eindhoven Airport mag niet verder groeien dan de 41.500 die dit jaar worden bereikt. Dat is een van de manieren waarop de geluidsoverlast verminderd moet worden.

Dit staat in het advies dat Pieter van Geel donderdagmorgen heeft overhandigd aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Van Geel is de onafhankelijk voorzitter van de Proefcasus Eindhoven Airport. Het doel van het advies is om de overlast met 30 procent te verminderen tussen 2020 en 2030.

Eindhoven Airport heeft aangegeven voor 2019 niet de vergunde ruimte van 43.000 vliegtuigbewegingen vol te vliegen, maar deze te beperken tot 41.500. Van Geel adviseert om dit aantal door te trekken tot de invoering van de nieuwe systematiek in 2022. Daarnaast is het advies om geen geplande vluchten vanaf 23.00 uur te laten plaatsvinden, zodat er voor de omgeving direct al minder hinder is vanaf 2020.

Geluidsoverlast is de grootste bron van hinder voor omwonenden van de Airport. Dat wordt ook benadrukt in het advies. Daarnaast spelen leefbaarheid en duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Daarom is in de Proefcasus gekeken of de luchtvaart op Eindhoven Airport stiller en schoner kan. Gebleken is dat er veel te winnen valt met stillere en schonere toestellen, duurzame brandstoffen en hinderbeperkende maatregelen.

Omwonenden betrekken
Van Geel stuurt in het advies aan om omwonenden meer te betrekken bij de ontwikkelingen van Eindhoven Airport. "Ik stel één overlegstructuur voor waarin geadviseerd wordt over relevante operationele zaken en voorgenomen aanpassingen van beleid", staat in het advies. In deze structuur ontvangen bewoners hulpmiddelen om hun rol te kunnen vervullen in de complexe materie.

Wat er met het advies gedaan wordt, is aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, nadat de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’ een advies heeft uitgebracht. 


Meer nieuws van donderdag 25 april 2019