advertentie Banner Profile Mekkes

Basisschoolleerlingen verbeteren de buurt met rad van fortuin

De kinderen van basisschool de Schakel uit Eindhoven hebben geprobeerd de buurt Lievendaal wat fitter te maken en de buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen.

Dit hebben zij gedaan voor een project dat is georganiseerd vanuit de stichting MOVE, een stichting die opgericht is door studenten. Zij organiseren jaarlijks zo'n 100 projecten op basisscholen. In dit project leerden de kinderen hoe zij hun buurt konden verbeteren.

Verbeterpunten

Om erachter te komen wat er in de buurt moest veranderen hebben de kinderen interviews gehouden met de buurtbewoners. Veel buurtbewoners lieten weten dat ze graag meer contact met elkaar zouden willen, en dat er meer faciliteiten moesten komen om te bewegen en te sporten.

Oplossing
Voor beide problemen hebben de kinderen uit groep 7 een oplossing bedacht, namelijk: het rad van fortuin. Op het rad staan activiteiten als voetballen en basketballen. Maar ook 'geef een complimentje' is op het rad geschreven. Hiermee hopen de leerlingen dat de buurtbewoners dichter bij elkaar komen en meer zullen gaan sporten.

Op woensdag 8 mei was de afsluiting van het project. De school wilde in eerste instantie het rad ergens in de buurt neerzetten. Maar uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om het rad op het schoolplein neer te zetten. Zo kunnen zowel de kinderen van de Schakel als andere kinderen uit de buurt gebruik blijven maken van het rad.


Meer nieuws van donderdag 9 mei 2019