advertentie Banner Profile Mekkes

'Bestuurskracht geen reden meer voor herindeling' Studio040 Michiel Bosgra

'Bestuurskracht geen reden meer voor herindeling'

Een nieuwe tegenvaller voor Gedeputeerde Anne-Marie Spierings en haar plan om de gemeenten Eindhoven en Nuenen samen te voegen.

Een gebrek aan 'bestuurskracht' wordt in de nieuwe regels voor gemeentelijke herindeling toch geen reden om een fusie op te leggen. Eerder had het kabinet aangegeven dat provincies een grotere rol zouden krijgen, onder meer om te waken over de bestuurskracht van gemeenten. Maar in het nieuwe concept van het zogenoemde 'toetsingskader' blijkt dat element te zijn geschrapt.

Dat kan vergaande consequenties hebben voor Nuenen. Die gemeente verzet zich hevig tegen de voorgenomen fusie met Eindhoven. Het belangrijkste argument voor die fusie is het gebrek aan bestuurskracht van Nuenen.

De nieuwe regels zijn nog niet openbaar gemaakt, maar de provincie Noord-Holland heeft er informatie over naar buiten gebracht. Volgens de provincie heeft minister Ollongren het concept van haar plannen voorgelegd aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.

Noord-Holland provincie was ook bezig met de voorbereiding van gedwongen herindelingen, in de regio het Gooi. Huizen, Blaricum en Laren zouden samengaan, en de gemeente Wijdemeren zou bij Hilversum worden gevoegd. Die herindelingen zijn nu officieel afgeblazen, omdat de provincie niet verwacht dat ze op basis van de regels die nu klaarliggen, ooit door de Tweede Kamer zullen komen.


Meer nieuws van donderdag 22 november 2018