advertentie Banner Profile Mekkes

Bewoners opnieuw bijgepraat over groei Eindhoven Airport

Er is dinsdag een tweede informatiebijeenkomst voor omwonenden van Eindhoven Airport over de groeiambities van luchthaven.

Begin april organiseerde de gemeente al een eerste bijeenkomst. De Eindhovense wethouder Schreurs gaf toen aan een vervolgbijeenkomst te plannen, dichterbij de luchthaven. Bewoners van de Eindhovense wijk gaven toen al aan dat ze behoefte hebben aan meer informatie over de groeiplannen.

Het huidige plafond van Eindhoven Airport van het aantal vluchten per jaar ligt nu op 43.000. Dat plafond geldt tot en met volgend jaar. Voor die tijd moet er een besluit worden genomen over de groei daarna.

Er liggen nu groeiscenario´s van 55.000, 73.000 en 100.000 vluchten per jaar. Ook is er een scenario voor het behoud van het huidige plafond. Dit jaar gaan omwonenden, de luchthaven en regiogemeenten om tafel om te praten over maximale groei. Omwonenden zien uitbreiding niet zitten, vanwege toenemende luchtvervuiling en geluidsoverlast. Uiteindelijk neemt de minister een besluit.

De informatiebijeenkomst is op 15 mei om 19.00 uur in het Novotel aan de Anthony Fokkerweg.


Meer nieuws van maandag 14 mei 2018