advertentie Banner Profile Mekkes

Bieb belegt bijeenkomst voor alle bieb-initiatievenStudio040

Bieb belegt bijeenkomst voor alle bieb-initiatieven

De bibliotheek en de gemeente organiseren eind van de maand een bijeenkomst voor alle bestaande bibliotheekinitiatieven in de stad en alle initiatieven in oprichting.

Vanwege de bezuinigingen zijn bijna alle wijkfilialen in de stad gesloten. Dat heeft ervoor gezorgd dat inwoners zelf het initiatief hebben genomen om in buurthuizen en bejaardenhuizen uitleenpunten en leestafels in te richten.

De bijeenkomst is georganiseerd op 27 februari. Op deze avond kunnen ervaringen worden uitgewisseld maar kunnen de vrijwilligers ook aangeven waar ze behoefte aan hebben. De bibliotheek gaat dan vervolgens bekijken of ze daaraan tegemoet kan komen.

Er zijn inmiddels uitleenpunten in verschillende buurthuizen als 't Slot, De Werf , De Mortel en Berckelhof.


Meer nieuws van vrijdag 7 februari 2014