advertentie Banner Profile Mekkes

Eindhoven in hoger beroep om verstrekking cultuursubsidies Studio040

Eindhoven in hoger beroep om verstrekking cultuursubsidies

De gemeente Eindhoven gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de verstrekking van cultuursubsidies in de stad.

Eind vorige maand besloot de rechter dat Stichting Cultuur geen subsidie mag verstrekken aan Eindhovense cultuurinstellingen. De organisatie is daartoe niet bevoegd, was het oordeel. De gemeente had deze stichting juist in het leven geroepen, om zelf niet meer te hoeven beoordelen welke organisatie geld krijgt en hoeveel. Dit met het doel om de politiek hier niet over te laten besluiten, maar een externe raad van experts.

Bibliotheek
Maar de rechter oordeelde dat de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van subsidies niet op de juiste wijze door de gemeenteraad gedelegeerd is aan de stichting, en in strijd is met de wet. De bibliotheek had de rechtszaak aangespannen, omdat de organisatie vindt dat het te weinig subsidie heeft gekregen.

Tijd en energie
Er bestaat nu dus onzekerheid over de toekenning van jaarlijks meer dan 20 miljoen euro subsidie aan culturele instellingen in de stad. De gemeente wil nu dus in hoger beroep bij de Raad van State. Volgens burgemeester en wethouders kost het ambtenaren veel tijd en energie om alles juridisch zo aan te passen, dat Stichting Cultuur gewoon weer verder kan. De gemeente wil nu niet overhaast alles repareren, en wil dat de stichting voorlopig haar werk kan blijven doen. Daarom wacht de gemeente eerste een hoger beroep af. Dat duurt zo'n zes tot negen maanden.

Evaluatie
De gemeente zegt ook rekening te houden met een oordeel van de Raad van State dat Stichting Cultuur wel bevoegd is subsidies te verstrekken. Dan kan de stichting haar werk voortzetten. De gemeente zegt wel de bevoegdheden dan in 2020 te willen evalueren.

Het hoger beroep kost de gemeente in totaal tussen de 18.000 en 30.000 euro.


Meer nieuws van zaterdag 30 juni 2018