advertentie Banner Profile Mekkes

Eindhoven krijgt 2 miljoen euro voor verbeteren luchtkwaliteitStudio040

Eindhoven krijgt 2 miljoen euro voor verbeteren luchtkwaliteit

Het kabinet trekt 2 miljoen euro uit voor verbetering van de luchtkwaliteit langs de Binnenring en de Mauritsstraat.

De plannen zijn onderdeel van een groter plan voor verbetering van de luchtkwaliteit, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Voor projecten in diverse steden is in totaal 10 miljoen euro beschikbaar. In de steden gaat het vooral om de verlaging van concentraties stikstofoxiden (NOx). Daarnaast gaat om het de bestrijding van fijnstof, vooral in de landbouw.

Opvallend is dat het veelbesproken project 'Longen van de Stad' geschrapt is uit het NSL. Dat project is gericht op het verminderen van de uitstoot van fijnstof en heeft dus geen effect op de uitstoot van NOx.

LEES OOK: Kabinet schrapt geld voor 'Longen van de Stad'

Binnenring
De 2 miljoen euro die de gemeente krijgt, wordt ingezet om de maatregelen bij de Vestdijk permanent te maken. Vorig jaar werd daar een zogenoemde 'knip' aangebracht, om ervoor te zorgen dat doorgaand verkeer een andere route neemt. Een vergelijkbare knip moet er ook komen bij de Emmasingel en de Keizersgracht. Daarnaast worden maatregelen genomen bij de Mauritsstraat.

Alle knelpunten die met steun van het Rijk kunnen worden aangepakt, hebben een combinatie van veel verkeer, weinig groen en dichte bebouwing. Daardoor voldoet de gemeente op die plekken niet aan de Europese regels voor de luchtkwaliteit.

De voorlopige aanpassing van de Vestdijk heeft volgens de gemeente gezorgd voor 45% minder verkeer op de vestdijk, en daardoor fors minder uitstoot van NOx en fijnstof. Deze resultaten zijn meegewogen bij het besluit om geld uit te trekken voor de definitieve aanpassing van de Binnenring.


Meer nieuws van maandag 25 juni 2018