advertentie Banner Profile Mekkes

Eindhoven uit financieel diep dal, stadsbestuur wil weer investeren

'De lente is begonnen'. Zo omschrijft wethouder Marcel Oosterveer de financiële situatie van de stad Eindhoven, na jaren van diepe malaise.

Het zijn optimistische woorden, bij de presentatie van de kadernota. Daarin staat de koers van de stad voor de komende jaren beschreven. Maar, waarschuwt ook Oosterveer, 'één zwaluw maakt nog geen zomer. De financiën zijn nu op orde, maar het evenwicht is nog fragiel'.

Over het afgelopen jaar houdt de gemeente 45 miljoen euro over. Zo is er gekort op de uitgaven in de zorg aan onder meer ouderen en jongeren, en de gemeente heeft minder uitgegeven aan de inhuur van extern personeel. Ook zijn er eenmalige meevallers. Zo kwam er extra budget uit Den Haag om de tekorten op onder meer de jeugdzorg op te vangen. Verder bracht de verkoop van grond meer geld in het laatje.

Jarenlang waren er forse tekorten op de gemeentebegroting. Er werd daarmee ook keer op keer een beroep gedaan op de reservepotjes van de stad. Nu is de reservepot weer voor een belangrijk deel gevuld, tot bijna het 'gewenste en verantwoorde' niveau. En nu er financieel weer wat lucht is, denkt het stadsbestuur weer aan extra investeringen.

Hoe dat er precies allemaal uit gaat zien, wordt later duidelijk. Wel noemt Oosterveer een aantal posten. 'Ons voorzieningenniveau is best wel achteruit gegaan. Daar gaan we nu naar kijken. Dus we gaan investeren in sportvoorzieningen en het bouwen van nieuwe scholen. Ook willen met het extra geld de dienstverlening van de gemeente verbeteren.'

Voor de zomer buigt de gemeenteraad zich over de kadernota.Meer nieuws van dinsdag 28 mei 2019