advertentie Banner Profile Mekkes

Eindhoven verhoogt woonlasten fors

De woonlasten in Eindhoven gaan fors omhoog. Het stadsbestuur neemt de maatregel omdat de gemeente in financieel zwaar weer zit.

Omdat het college de onroerendezaakbelasting verhoogt, gaan Eindhovense huishoudens volgend jaar tien procent meer betalen aan wonen. 'Het is zeker geen fijne maatregel, maar het is nodig om de financiƫn weer op orde te krijgen. Het is wel uit te leggen vind ik, omdat de belasting nu rechtgetrokken wordt met het gemiddelde niveau van de veertig grootste gemeenten in Nederland', zegt wethouder Marcel Oosterveer.

De maatregel is onderdeel van de begroting die het stadsbestuur vanmiddag presenteerde. Niet alleen worden de lasten verhoogd, ook wordt er bezuinigd op zorg en welzijn in de stad. En dat gaan bewoners merken. Oosterveer: 'Het kan zijn dat er verdere wachtlijsten ontstaan. Je moet langer wachten voor je bijvoorbeeld aan je knie wordt behandeld'. Daarnaast voert de gemeente een kleine indexering door op goederen en diensten.

Verder doet de gemeente weer een kleine greep in de slinkende reserves, om voor 2019 financieel in de pas te lopen. 'Ook dat is niet fijn, maar het moet. De accountant vindt dit verantwoord', reageert Oosterveer.

Tot slot is er voor 2019 geen ruimte voor extra investeringen, die de nieuwe coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA in haar coalitie-akkoord heeft voorgenomen. Vanaf 2020 verwacht het stadsbestuur dat er weer ruimte is om nieuwe ambities te overwegen.
Al jaren kampt de stad met een tekort van tientallen miljoenen euro's. De tekorten zijn vooral ontstaan omdat er veel te veel is uitgegeven aan de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten, jongeren en ouderen.


Meer nieuws van donderdag 20 september 2018