advertentie Banner Profile Mekkes

Extra subsidie E-tv

De gemeenteraad heeft gisteravond besloten dat de Stichting Omroep Eindhoven 1,6 miljoen euro krijgt om uit te groeien tot een semi-professionele organisatie.

De lokale omroep, radio E-fm en E-tv, krijgt tot en met 2012 vier ton per jaar subsidie plus een extra subsidie van 450.000 euro om te professionaliseren. Daarna wordt de subsidie omgezet in een structureel bedrag met een maximum van drie ton per jaar.

De omroep moet wel eerst een bedrijfsplan schrijven. Dat moet worden getoetst door de raad voor het geld naar de bankrekening gaat.

Aan het besluit ging een rumoerige periode vooraf. Maandag, een dag voor de behandeling, kreeg de raad nog een brief van burgemeester Van Gijzel met het verzoek het besluit uit te stellen.

Het college wilde een extra onderzoek omdat het bang was dat de subsidie zou kunnen worden gezien als staatssteun, waardoor het onrechtmatig werd. Het advies werd in een ordedebat, dat vooraf ging aan de raadsvergadering van tafel geveegd.


Nadat het CDA, Leefbaar Eindhoven, Eindhoven Nu en het Ouderenappèl een amendement hadden ingediend over de verdeling van het geld, ging de bijna voltallige raad uiteindelijk akkoord. 
Alleen de PvdA-fractie, uitgezonderd Wildrik Burema,  stemde tegen.


Meer nieuws van woensdag 20 mei 2009