advertentie Banner Profile Mekkes

FNV start ontmoetingsplek voor werknemers en vakbondsledenStudio040

FNV start ontmoetingsplek voor werknemers en vakbondsleden

FNV opent volgende week een zogeheten vakbondshuis in Eindhoven.

Zo'n huis in een ontmoetingsplek voor werknemers en vakbondsleden. Werkenden, ouderen en uitkeringsgerechtigden kunnen er terecht met vragen over werk, inkomen en sociale zekerheid. Ook kunnen ze er cursussen volgen, zoals de cursus 'beïnvloeden van de lokale politiek'.

Verder staat in het vakbondshuis het project Werken aan Werk centraal. Daarbij worden mensen uit de regio ondersteund die ontslagen dreigen te worden of van wie het contract niet wordt verlengd.

Met de nieuwe vakbondshuizen wil vakbond FNV dichter bij de leden staan, en meer zichtbaar worden in het land.

Zaterdag 16 december om 14.00 uur gaan de deuren in Eindhoven open. Dan is er onder meer een demonstratie van 'oude en nieuwe ambachten'. Wethouder Werkgelegenheid Staf Depla opent het vakbondshuis.


Meer nieuws van maandag 4 december 2017