advertentie Banner Profile Mekkes

GGzE: Te weinig geld voor jeugdzorg, bodem is bereikt

Regiogemeenten mogen absoluut niet meer bezuinigen op de jeugdzorg. Die oproep doet het GGzE.

Volgens bestuurders Joep Verbugt en Marie-Louise Vossen is de bodem bereikt, als het gaat om het leveren van met name specialistische zorg aan jongeren tot 18 jaar. Dan gaat het bijvoorbeeld om de zorg aan jongeren met eetstoornissen, ernstige angstaanvallen en autisme. 'We hebben de afgelopen jaren al 25 procent bezuinigd op deze zorg, door personeel te ontslaan, zorgprojecten schrappen en een deel van onze preventieve begeleiding aan gezinnen stop te zetten. Nog meer bezuinigen kan echt niet', aldus Vossen.

Specialistische zorg
De GGzE doet daarmee een dringende oproep aan vooral de gemeente Eindhoven, die de komende jaren structureel twintig miljoen euro wil bezuinigen op de zorg. Wat de plannen zijn voor de jeugdzorg, is daarbij niet duidelijk. Verbugt: 'De gemeente wil graag zoveel mogelijk preventief in de wijk hulp bieden, en daarmee dure specialistische zorg vermijden. Dat is een prima gedachte, maar teveel van achter het bureau bedacht. In de praktijk is specialistische zorg vaak gewoon nodig, zeker voor de meeste kwetsbare jongeren waar we het hier over hebben'.

Krapte arbeidsmarkt
Er zijn volgens de bestuurders nu al wachtlijsten in de regionale jeugdzorg. Het knelt, en dat terwijl de vraag naar deze zorg eerder toe dan afneemt. 'En dan hebben nog een enorme krapte op de arbeidsmarkt in de psychische hulpverlening. Op dit moment heeft GGzE tientallen vacatures. Daarom willen we met gemeenten meerjarige afspraken maken, zoals we dat met zorgverzekeraars ook doen'.

Administratieve rompslomp
Naast meer ondersteuning als het gaat om de aanpak van de personeelsproblemen, pleiten de GGzE-bestuurders ook voor minder administratie rompslomp voor medewerkers. 'Nu gaat een kwart tot een derde van alle energie op aan administratie en verantwoording. Dat moet minder, want dan houden we ook meer tijd over voor de zorg.'

Bij de GGzE zijn zo'n 300 van de 2200 medewerkers aan de slag in de specialistische jeugdzorg. Dan gaat het om hulpverleners aan huis, specialistische verpleegkundigen, psychologen en psychiaters.


Meer nieuws van maandag 18 juni 2018