advertentie Banner Profile Mekkes

Groot Letterfestival zoekt donateurs via VoordekunstStudio040

Groot Letterfestival zoekt donateurs via Voordekunst

Het nieuwe Groot Letterfestival is dringend op zoek naar donateurs. Het literatuurevenement is een initiatief van de Literaire Salon en WoonZorg Groep Vitalis.

De organisatie heeft onder andere Kees van Kooten, Annejet van der Zijl en Wim Daniëls geboekt, maar er ontbreekt nog een theater-, muziek- en kinderprogramma.

Via de crowdfundingwebsite Voor de Kunst kunnen sponsoren zich aanmelden. In totaal hoopt de organisatie 4000 euro binnen te halen.

Als tegenprestatie krijgen sponsoren bijvoorbeeld gratis toegangskaartjes, een vermelding in het programmaboekje of een ontmoeting met de één van de auteurs.

Het Grootletter Festival wordt op 13 april gehouden op de Vitalis-locaties Peppelrode, Brunswijck, Berckelhof, Wilgenhof en Vonderhof.


Meer nieuws van dinsdag 25 februari 2014