advertentie Banner Profile Mekkes

IJzerpoeder als schone alternatieve brandstof Bart van Overbeeke

IJzerpoeder als schone alternatieve brandstof

Studenten van de TU/e werken aan een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen en dat zou wel eens ijzerpoeder kunnen zijn.

IJzerpoeder is namelijk een brandstof zonder CO2-uitstoot. En het restproduct dat na verbranding overblijft kan helemaal worden hergebruikt. Er kan overtollige energie worden opgeslagen in ijzer, bijvoorbeeld van zonnepanelen die (te)veel opwekken in zonnige zomers. Dat gebeurt door die extra energie te gebruiken om roest in ijzer om te zetten. Dat ijzer kan vervolgens weer worden gebruikt om te verbranden, waarna er weer roest overblijft. Zo is ijzer als brandstof volledig circulair.

Het studententeam van de TU/e heeft nu een zogenaamde proof of concept installatie gemaakt. Met die installatie kan zowel warmte als electriciteit worden opgewekt. Relevant is dat er ook heel hoge temperaturen kunnen worden bereikt, dat is voor de industrie van belang. De volgende stap is om een zogenaamde demonstrator te maken, die nog meer vermogen heeft. Daarvoor worden nu samenwerkingen gezocht met industriƫle partners.


Meer nieuws van vrijdag 14 september 2018