advertentie Banner Profile Mekkes

'Meer overlast bij groei Eindhoven Airport, ondanks stillere vliegtuigen'Studio040

'Meer overlast bij groei Eindhoven Airport, ondanks stillere vliegtuigen'

De overlast op Eindhoven Airport blijft toenemen als het vliegveld gaat uitbreiden naar 73.000 vluchten per jaar, meldt het Eindhovens Dagblad.

En dat terwijl vliegtuigen stiller en milieuvriendelijker worden. Toch zou het aantal vluchten ervoor zorgen dat de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast alsnog zou toenemen. Dat vliegtuigen over het algemeen dan stiller en schoner worden, verandert daar niet veel aan.

Het vliegveld wil graag doorgroeien maar zit momenteel op de maximaal toegestane groei. Volgend jaar moet besloten worden of en hoe Eindhoven Airport zich in de toekomst mag ontwikkelen. Er zijn onderzoeken uitgevoerd om een beeld te krijgen van de gevolgen van de groei. Daar hoort ook de geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen bij. Mocht het vliegveld door mogen groeien naar 73.000, dan zou de overlast blijven toenemen. Blijkt uit een onderzoek over de leefbaarheid, milieu en duurzaamheid, uitgevoerd door Eindhoven Airport zelf.


De groei naar 73.000 vluchten per jaar is een van de vier scenario's. Daar vallen ook aantallen van 43.000 tot 100.000 vluchten per jaar onder. Joost Meijs, directeur van Eindhoven Airport, ziet ruimte voor een verdubbeling van het aantal vluchten. Dat zou betekenen dat 73.000 vluchten per jaar zouden plaatsvinden.


Meer nieuws van woensdag 5 september 2018