advertentie Banner Profile Mekkes

Miljoeneninvestering in stationsgebied Studio040

Miljoeneninvestering in stationsgebied

Zowel het rijk als de regio stellen ieder tien miljoen euro beschikbaar voor uitbreiding van het stationsgebied in het centrum van Eindhoven.

"Een van de projecten waarmee we gaan beginnen, is het verbeteren van de treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf", zegt Depla.

Onder de noemer 'Internationale Knoop XL' gaan rijk en regio investeren in het spoor, het regionale openbare vervoer, het station en de stedelijke ontwikkeling eromheen.

Projecten die later nog gerealiseerd worden met de miljoeneninvestering, zijn onder andere uitbreiding van Station Eindhoven, het creëren van een derde ingang naar het station toe, uitbreiding van busstation Neckerspoel en ontwikkelingen aan Fellenoord.

Deze twintig miljoen euro is niet genoeg om alle plannen rondom het Stationsgebied te realiseren, maar een goede eerste stap volgens Depla. "Het is een teken vanuit het rijk en de regio dat we hier echt mee aan de slag gaan."


Meer nieuws van vrijdag 8 december 2017