advertentie Banner Profile Mekkes

Nieuwbouw daklozenopvang Boutenslaan stap dichterbij

De komst van een nieuwe opvang voor Eindhovense daklozen aan de Boutenslaan is een stap dichterbij.

De meeste partijen in de gemeenteraad zijn positief over de nieuwbouw. Wel hebben onder meer de PvdA, VVD en CDA twijfels wat de nieuwbouwplannen betekenen voor de leefbaarheid in de buurt. De fracties vragen zich af of er genoeg is gedaan om mogelijke overlast door daklozen tot een minimum te beperken. Buurtbewoners klagen al jaren over onder meer geluidsoverlast, zwerfvuil en drugsresten op straat.

Vernieuwing
Al tientallen jaren is aan de Boutenslaan de daklozenopvang van organisatie Neos gevestigd. Maar het zogeheten Labrehuis is dringend aan vernieuwing toe. Daarom ligt er nu een plan voor tachtig studio's en zestien appartementen voor daklozen. De daklozen die in het nabijgelegen Ritahuis aan de Hoogstraat wonen, worden overgeplaatst naar het Labrehuis.

Bewoners zijn bang voor aanhoudende overlast. Zo klagen ze over de hoge concentratie van opvangplekken in dit stukje van stadsdeel Gestel. Ook de GGzE heeft er een opvangplek voor mensen met een psychiatrische achtergrond, en er is nog een appartementencomplex voor oudere ex-daklozen in de wijk gevestigd. 'Het is te veel. Dit soort opvangvoorzieningen moeten meer verspreid worden over de stad', aldus een buurtbewoner in de Scheidingstraat.

Beheerplan
Om de overlast zoveel mogelijk in te perken, heeft Neos met bewoners, politie en gemeente een beheerplan opgesteld. Daarin staan onder meer dat er extra camerabewaking komt bij de nabijgelegen Jumbo-supermarkt, dat de politie een extra oogje in het zeil houdt, daklozen extra worden begeleid en aangesproken op hun gedrag en ze meehelpen zwerfafval op te ruimen. Toch vinden de bewoners dat nog onvoldoende, en hebben ze het beheerplan nog niet ondertekend.

De meeste fracties in de gemeenteraad vinden het beheerplan wel een prima uitgangspunt. Daarnaast wijzen ze op de toezegging van Neos dat het Ritahuis als opvanglocatie in de nieuwe plannen wordt opgeheven. Daarmee zou een deel van de problematiek al worden verminderd, is het idee. Ook neemt het aantal cliënten in de daklozenopvang niet toe, zeggen de fracties. In tien jaar tijd is het aantal cliënten al teruggebracht van 165 naar 96.

Bestemmingsplan
De PvdA, VVD en CDA zien de toezegging van Neos over het Ritahuis graag zwart op wit. De PvdA wil dit graag verankerd zien in het bestemmingsplan, voor de partij kan instemmen. Ook zien de sceptische fracties graag dat de poort aan de achterkant van het Labrehuis straks alleen bestemd is voor hulpdiensten, en niet voor daklozen. Daarmee zou de overlast verder kunnen worden beperkt, zeggen ze.

Wethouder Seuren wil kijken hoe hij het bestemmingsplan nog kan aanpassen. Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwbouw van het Labrehuis.

Meer nieuws van dinsdag 16 januari 2018