advertentie Banner Profile Mekkes

Nieuwe coalitie in Geldrop-Mierlo is rondStudio040

Nieuwe coalitie in Geldrop-Mierlo is rond

Het CDA, GroenLinks en de lokale partijen DPM en DGG zijn eruit in Geldrop-Mierlo.

Na bijna vier weken onderhandelen hebben de vier partijen een inhoudelijk akkoord gesloten. Dat hebben de onderhandelaars woensdagavond bekendgemaakt.

De partijen hebben nog niet bekendgemaakt welke inhoudelijke afspraken ze hebben gemaakt. Wel is duidelijk hoe de portefeuilles binnen het College van B&W verdeeld worden.


Het akkoord wordt op 28 mei 2018 gepresenteerd. Daarna worden de afspraken besproken op een extra raadsvergadering op 4 juni 2018. Dan worden ook de kandidaat wethouders, de heren Jeucken (CDA), Looijmans (DGG), Van de Laar (DPM) en Van Otterdijk (GroenLinks) beëdigd. 

Geldrop-Mierlo krijgt de komende jaren één parttime-wethouder. DPM-wethouder Van de Laar wordt aangesteld voor 0,65 FTE, wat inhoudt dat hij officieel maar ongeveer drie dagen per week werkt.

Eerder werd al duidelijk dat de partijen met elkaar in zee willen voor vier jaar. Ook de namen van de wethouders waren al naar buiten gebracht.

Zo schoof de DGG op het laatste moment Peter Looijmans naar voren als wethouder, in plaats van oud-wethouder Ton Steenbakkers. De partij zegt dat het steeds de bedoeling is geweest een kandidaat voor te dragen op basis van de portefeuille die de wethouder krijgt toebedeeld.

De wethouders hebben de taken als volgt verdeeld:

Wethouder Jeucken (CDA):
- Economie, waaronder city marketing en recreatie en toerisme, en vastgoed, incl. grondbedrijf
- Sociale zaken en armoedebeleid
- Bouwen en wonen (volkshuisvesting en omgevingswet)

Wethouder Looijmans (DGG):
- Gebiedsgericht werken
- Zorg (WMO) en welzijn (sport)
- Gezond leven (preventief)

Wethouder Van de Laar (DPM):
- Bereikbaarheid en verkeer
- Financiën, belastingen
- Inkoop en aanbesteding
- Informatisering en automatisering
- Openbare werken (herinrichting, groen, water verkeer)

Wethouder Van Otterdijk (GroenLinks):
- Cultuur
- Jeugdbeleid en onderwijs
- Natuur, milieu en duurzaamheid
- Emancipatie
- dierenwelzijn

Burgemeester Link:
- Veiligheid en handhaving (coördinatie)
- Bestuurlijke samenwerking
- Democratisch bestuur
- Publiekszaken/Dienstverlening
- Bestuurlijke en Juridische Zaken
- Voorlichting en representatie
- Personeel en organisatie
- Gulbergen

De komende weken zullen worden gebruikt om de kandidaat wethouders te toetsten aan de integriteitsregels.


Meer nieuws van woensdag 9 mei 2018