advertentie Banner Profile Mekkes

Nieuwe watergraaf voelde zich altijd al aangetrokken tot waterStudio040

Nieuwe watergraaf voelde zich altijd al aangetrokken tot water

Erik de Ridder is door het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel aanbevolen als nieuwe watergraaf. Hij volgt daarmee Peter Glas op.

'Water heeft me eigenlijk altijd enorm aangetrokken', zegt de Ridder. 'Om nu als watergraaf aan de slag te gaan is voor mij een heel mooie en spannende uitdaging.'

Procedure
De aanbeveling van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel wordt door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Erik de Ridder wordt door de minister voorgedragen voor de benoeming tot watergraaf van Waterschap De Dommel bij Koninklijk Besluit.

De benoeming geldt voor een periode van zes jaar. Als de voordracht wordt overgenomen, begint Erik de Ridder naar verwachting in het voorjaar als watergraaf bij Waterschap De Dommel.


Meer nieuws van vrijdag 15 februari 2019