advertentie Banner Profile Mekkes

Oppositie Nuenen: Burgemeester versterkt verdeeldheidStudio040

Oppositie Nuenen: Burgemeester versterkt verdeeldheid

De drie grootste oppositiepartijen in Nuenen hebben forse kritiek op het functioneren van burgemeester Houben rond het fusieproces met Eindhoven. Dat laten VVD, PvdA en D66 weten in een brief aan Provinciale Staten.

Het Brabantse parlement debatteert over ruim twee weken over de voorgenomen fusie. Het gemeentebestuur van Nuenen stuurde vorige week een brief aan Provinciale Staten, om alle keuzes rond de fusie nog eens duidelijk te maken. De oppositie in Nuenen is boos over die brief, en de opstelling van met name burgemeester Houben.

Volgens de drie partijen versterkt Houben de verdeeldheid in de gemeenteraad. Ze vinden dat hij wordt gegijzeld door de coalitiefracties, die allen fel tegenstander zijn van een fusie. 'Een burgemeester hoort boven de partijen te staan, een verbinder te zijn en burgemeester van alle inwoners. Niet alleen van tegenstanders van fusie met Eindhoven'.

Volgens VVD, PvdA en D66 neemt Houben het standpunt van de voorstanders van een fusie niet serieus. De drie partijen staan zelf wel achter zo'n samenvoeging. 'Het feit dat een groot gedeelte van de raad van Nuenen een andere visie heeft, wordt volledig genegeerd. Het inhoudelijke debat wordt niet of nauwelijks gevoerd. Houben is niet de burgemeester van 22% van de inwoners die tijdens het referendum vóór de samenvoeging hebben gestemd en ook niet van de 44% die niet is komen stemmen. De burgemeester lijkt in deze situatie niet in staat zijn ambt naar behoren uit te oefenen. Wij hebben hem hier meermalen op aangesproken, echter zonder resultaat'.

De drie partijen vinden dat Houben en de Nuenense wethouders hun 'straatje schoonvegen'. Ze schrijven: 'Het proces is lang niet zo harmonieus en glad verlopen als beschreven in de brief van de burgemeester. Maar al te graag vergeten de tegenstanders van de fusie de gang van zaken rond het ingrijpen van Gedeputeerde Staten, waarbij het college en de coalitie van Nuenen stelselmatig deadlines heeft overschreden'.

Verder stoort het de oppositie dat het college doet voorkomen dat ze actief heeft meegewerkt aan een open overleg met Eindhoven en de provincie over de fusie. 'Dit is maar ten dele waar. Tijdens het hele proces hebben wij het college opgeroepen aan tafel te gaan met Gedeputeerde en Eindhoven. Stelselmatig heeft het college dit geweigerd en daarmee ook een scherpe tegenstelling in de raad gecreëerd'.


Meer nieuws van dinsdag 20 november 2018