advertentie Banner Profile Mekkes

Plannen nieuwe Tongelreep op losse schroeven

De aanbesteding voor de nieuwe Tongelreep is mislukt, er heeft zich maar één partij ingeschreven.

Dat er maar één inschrijver was, had geen probleem hoeven zijn. Echter, die overschreed het budget van de gemeente Eindhoven met ruim negen miljoen euro. En dat was nog niet eens voor de bouw van de hele Tongelreep. Er is nog geprobeerd te bezuinigen binnen de kaders die de gemeente gesteld heeft, maar ook dan kwam de partij die zich ingeschreven heeft niet in de buurt van het beschikbare budget.

Daarmee is de aanbesteding terug bij af, zo blijkt uit de brief die sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) woensdagochtend aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Er wordt nu een externe adviseur ingehuurd die moet gaan bekijken of alle nieuwbouwplannen voor de Tongelreep voor de begrote 19,2 miljoen euro gerealiseerd kunnen worden. En als dat niet lukt, wat er wel voor het gereserveerde geld gebouwd kan worden.

Dure vertraging
Volgens de gemeente Eindhoven zijn het met name de krapte op de bouwmarkt en de hogere kosten voor personeel en materiaal die de aanbesteding parten hebben gespeeld. Het ontbreken van meerdere inschrijvers zorgde tevens voor een gebrek aan concurrentie en daardoor een mogelijk scherpere offerte.

Het opstarten van de nieuwe aanbestedingsprocedure kost niet alleen veel tijd, maar brengt ook de nodige extra kosten met zich mee. Daarnaast zorgt het inhuren van de externe adviseur ook voor extra kosten en vertraging om die eerst zijn onderzoek moet afronden. In mei werd al duidelijk dat een deel van de plannen terug naar de tekentafel moest vanwege forse budgetoverschrijdingen.

Al met al moet de gemeenteraad dus een nieuw besluit nemen over de toekomst van zwembad de Tongelreep. Wanneer dat besluit genomen kan worden is nog volstrekt onduidelijk. Zeker is in ieder geval dat alle nieuwbouwplannen forse vertraging gaan oplopen.


Meer nieuws van woensdag 12 september 2018