advertentie Banner Profile Mekkes

Politiek: Cure moet zelf opdraaien voor kosten plan afvalfabriekStudio040

Politiek: Cure moet zelf opdraaien voor kosten plan afvalfabriek

Afvalbedrijf Cure moet zelf gaan opdraaien voor de kosten die er zijn gemaakt bij de plannen voor de komst van een innovatieve afvalverwerkingsfabriek in Acht-Noord. Dat heeft de Eindhovense gemeenteraad besloten.

Een ruim meerderheid staat achter het besluit. Het initiatief kwam van de fracties van PvdA, VVD, Ouderen Appèl en LPF. Het plan heeft het regionale afvalbedrijf meer dan 2 miljoen euro gekost, en daarvoor moet het bedrijf zelf op de blaren zitten, vinden de partijen.

Waarschijnlijk komt de zogeheten enzymenfabriek er niet. De nieuwe Eindhovense coalitie van PvdA, VVD, GroenLinks en CDA ziet het afvalplan niet zitten, omdat het financieel te risicovol is. De gemeenten Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en vooral Eindhoven zouden voor een groot deel garant moeten staan voor de kosten van de ontwikkeling en bouw van de fabriek. Cure zou 85 miljoen euro moeten investeren.

Niet afwentelen
Zeker nu Eindhoven zeer krap bij kas zit, zou de gemeente niet moeten willen opdraaien voor de gemaakte voorbereidingskosten. 'Gezien het feit dat deze kosten onder uw verantwoording als bestuur van Cure gemaakt zijn, lijkt het logisch dat het bestuur ook nu haar verantwoording neemt en met een plan komt dit in de eigen begroting op te lossen', vinden de fracties. De gemeenteraad wil hiermee voorkomen dat de kosten worden afgewenteld op de inwoners, door de tarieven te verhogen.

Kanttekeningen
Wethouder Van der Meer van Klimaat en Energie is positief over het voorstel, maar plaatst er wel kanttekeningen bij. Zo wijst hij erop dat de inkomsten van Cure juist bestaan uit de afvalstoffenheffing van de drie gemeenten. Wel liet Cure het afgelopen jaar een flinke plus zien op de begroting. 'Met die positieve resultaten zouden de ontwikkelkosten voor een flink deel kunnen worden afgeboekt', aldus Van der Meer.

Alternatief
Van der Meer benadrukt verder dat hij uiteindelijk wel een alternatief wil voor de enzymenfabriek. Een alternatief zonder financiële risico's voor de drie gemeenten. En een alternatief dat, net als het enzymenplan, de hoeveelheid restafval fors terugdringt.


Meer nieuws van dinsdag 12 juni 2018