advertentie Banner Profile Mekkes

Politiek: Eindhoven moet standpunt over groei Airport bijstellen

Als het aan de Eindhovense politiek ligt dan neemt de gemeente Eindhoven het voortouw om alle regiogemeenten op een lijn te krijgen zodat er een akkoord kan komen over de groei van Eindhoven Airport.

De fracties van de PvdA, SP, GroenLinks en de Brede Beweging Linksom vinden dat Eindhoven daartoe een ultieme poging moet doen. Desnoods moet de stad haar standpunt bijstellen om de regiogemeenten mee te krijgen, schrijven ze in raadsvragen aan het college.

De omliggende twaalf gemeentes Best, Veldhoven, Valkenswaard, Waalre, Eersel, Oirschot, Son en Breugel, Bergeijk, Bladel, Heeze-Leende, Laarbeek en Sint-Oedenrode zijn vorige week niet akkoord gegaan met het luchthavenadvies van de Alderstafel. En ook de BOW, Belangenbehartiging Omwonenden en De Brabantse Milieufederatie zijn tegen. Bovendien steunt ook de landelijke politiek de plannen niet.

Volgens Den Haag is het advies nog niet rijp voor behandeling en moeten er opnieuw gesprekken worden gevoerd met de
regiogemeenten.


Meer nieuws van vrijdag 24 juli 2015