advertentie Banner Profile Mekkes

Politiek wijst burgerinitiatief Stratum-Zuid van de hand, bewoners teleurgesteld

De teleurstelling is donderdagavond zichtbaar bij bewoners van de buurten Kerstroosplein, Gerardusbuurt en Bloemenbuurt-Zuid in het Eindhovense stadsdeel Stratum. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wees hun burgerinitiatief voor een nieuw wijkcentrum van de hand.

Meer dan 500 handtekeningen hadden de bewoners verzameld. Ze willen dat er een nieuw wijkcentrum komt in de voormalige Jozefschool aan de Geraniumstraat. Het huidige buurthuis Zuidwester aan het Gerardusplein wordt volgend jaar gesloten. Ook vinden de bewoners het pand niet geschikt als ontmoetingsplek.

Geen geld
Maar de Eindhovense politiek was donderdagavond duidelijk. Het buurthuis kan er niet komen: de gemeente heeft er simpelweg geen geld voor. Volgens coalitiepartijen VVD, GroenLinks, PvdA en CDA zit de gemeente krap bij kas, en daarom moeten er ‘pijnlijke besluiten’ worden genomen. De gemeente wil de Jozefschool namelijk verkopen, en kan daar acht ton voor beuren. Bovendien zou de verbouwing van de oude school tot buurthuis een investering van zo’n anderhalf miljoen euro met zich meebrengen.

Daad bij het woord voegen
‘Teveel geld in tijden van grote financiële uitdagingen’, zegt Samir Toub van GroenLinks. ‘De inkt van het nieuwe coalitie-akkoord is nog maar nauwelijks opgedroogd. Daarin staat dat we soms moeilijke besluiten moeten nemen om de financiën weer op orde te krijgen. En nu voegen we voor het eerst ook de daad bij het woord’, benadrukt Toub. Ook oppositiepartijen 50Plus, Leefbaar Eindhoven en DENK zijn het daarmee eens.

Uitstel
Oppositiefracties als ChristenUnie, D66 en SP wilden de bewoners achter het burgerinitiatief nog een kans geven. Zij pleitten voor uitstel tot het einde van het jaar, om nog eens goed te onderzoeken of een nieuw wijkcentrum in de Jozefschool mogelijk is. ‘Al geef ik het ook niet heel veel kans. De financiële situatie waarin de stad verkeert, is er niet naar’, erkent ook Henk de Jager van de ChristenUnie. Alleen het Ouderen Appel wil zonder aarzelen gehoor geven aan de wensen van de bewoners. ‘De gemeente geeft wel miljoenen euro’s uit aan een P&R bij de Aalsterweg, en laat bewoners nu in de kou staan’, aldus raadslid Niek Rennenberg.


Alternatief
Nu er geen wijkcentrum komt in de Jozefschool, moet er wel een alternatief komen, vinden alle fracties. Dat zal dan wel een goedkopere en ‘minder ambitieuze’ locatie moeten worden. Wethouder Renate Richters gaat nu bekijken of er alternatieven zijn in Stratum-Zuid.

De reacties bij bewoners zijn wisselend. Sommigen hebben begrip voor het besluit, omdat de gemeente nu eenmaal keuzes moet maken in tijden van financiële krapte. Anderen zijn minder te spreken: ‘De gemeente heeft de mond vol van burgerparticipatie, maar ze laten ons nu in de kou staan’.

Naar schatting wonen in de drie buurten tussen de 4000 en 6000 Eindhovenaren.


Meer nieuws van vrijdag 24 augustus 2018