advertentie Banner Profile Mekkes

Provincie houdt voet bij stuk: Nuenen bij Eindhoven, want dorp kan niet op eigen benen staan

Het provinciebestuur houdt voet bij stuk: Nuenen wordt bij Eindhoven gevoegd.

Ook na 667 zienswijzen van de gemeenten, bewoners en allerlei organisaties is het voor gedeputeerde Anne-Marie Spierings duidelijk: de fusie is nodig, omdat Nuenen niet meer op eigen benen kan staan.

Het ontbeert Nuenen aan noodzakelijke bestuurskracht, vindt Spierings. ‘Het samenspel tussen college van burgemeester en wethouder en gemeenteraad is niet goed. Te vaak gaat de gemeenteraad op de stoel van het bestuur zitten. Ook kan het dorp zelf allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken niet meer oppakken. De strategische lijn over meerdere jaren uitzetten, en die ook aanpassen als de situatie daarom vraagt. Ik heb het dan over dossiers als de ontwikkeling van het Dommeldal of Eeneind, de nieuwe woningbouw in Nuenen-West en veranderingen in het hoogwaardige openbaar vervoer’.

Zorgen weggenomen
Bijna alle zienswijzen die bij de provincie binnenkwamen, komen uit Nuenen. En verreweg de meeste indieners zijn tegen de fusie. Spierings is toch niet van gedachten veranderd. Ze benadrukt dat veel zorgen van Nuenenaren juist zijn weggenomen met haar herindelingsplan. Zo zal er niet zomaar hoogbouw komen in Nuenen, en blijft Nuenen zijn dorpse karakter behouden. Ook blijft de groene zone tussen dorp en stad behouden. Verder wordt er volgens Spierings rekening gehouden met de mogelijke afstand tussen burger en overheid. ‘Zo kan Eindhoven een dependance in stand houden voor de bewoners in Nuenen. Ook biedt een dorpsraad mogelijkheden om zeggenschap te houden’.

Financiën
Een ander kritiekpunt van een deel van de Nuenenaren is de benaderde financiële situatie van de gemeente Eindhoven. Spierings zegt de kritiek te begrijpen, maar weerlegt die wel. ‘De financiën zijn nooit een reden geweest om het herindelingsproces in te zetten. Dat is de gebrekkige bestuurskracht van Nuenen. Bovendien is de ozb-belasting in Eindhoven nog steeds lager dan die in Nuenen’.

De gemeente Nuenen houdt volgende week een referendum over de fusie. De uitslag verandert niets aan het standpunt van het provinciebestuur. Spierings: ‘De reden voor de ingezette fusie is een gebrek aan bestuurskracht, en dat los je niet op door een referendum te houden’.

In november of december buigt Provinciale Staten zich over het voorstel. Daarna gaat het naar de minister van Binnenlandse Zaken. Als alles volgens plan verloopt, moet de fusie op 1 januari 2021 een feit zijn.
Meer nieuws van woensdag 3 oktober 2018