advertentie Banner Profile Mekkes

Provincie peilt mening Nuenenaren over herindelingStudio040

Provincie peilt mening Nuenenaren over herindeling

De provincie Noord-Brabant wil via een enquete in Nuenen horen hoe de inwoners denken over zelfstandig blijven of herindeling.

2000 inwoners mogen het formulier invullen. Met hun antwoorden hoopt de provincie een representatief beeld te krijgen over hoe ze denken over zelfstandig blijven of samenvoeging van Nuenen met Eindhoven of Son en Breugel. Ze willen zoveel mogelijk draagvlak.

Ook worden binnenkort gesprekken gevoerd met een aantal partijen in het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven in de regio Nuenen.

Gedeputeerde Staten hebben zelf al verkennende gesprekken gevoerd met de drie colleges en gemeenteraden.


Meer nieuws van vrijdag 8 december 2017