advertentie Banner Profile Mekkes

Referendum in Nuenen over fusie met Eindhoven in oktober

Op 10 oktober wordt in Nuenen het voorgenomen referendum gehouden over de fusie met Eindhoven. Dat schrijft burgemeester Houben.

De vraag waarbij Nuenenaren het vakje 'ja' of 'nee' moet inkleuren luidt: 'Bent u voor of tegen een gedwongen samenvoeging van de gemeenten Nuenen en Eindhoven per 1 januari 2021?'

Het referendum vloeit voort uit het coalitie-akkoord dat W70, CDA, SP en GroenLinks vorige maand presenteerden. De vier partijen zijn allen tegen een door de provincie opgelegde fusie. Mocht een duidelijke meerderheid van de inwoners toch voor een samengaan met Eindhoven kiezen, dan legt de nieuwe coalitie zich daar wel bij neer.

Houben denkt met een referendum wel op tijd te zijn, nu de provincie vaart maakt met de fusie en Provinciale Staten zich eind dit jaar nog moet buigen over de fusie. Op 8 november debatteert de Nuenense gemeenteraad over de fusie, met de uitslag van het referendum in de hand. 'Dit is naar onze mening voor Provinciale Staten op tijd om het raadsbesluit te betrekken bij de besluitvorming over het herindelingsadvies. Wij verwachten dat besluit in december van dit jaar', schrijft de burgemeester.

De voorbereidingen voor het referendum zijn inmiddels opgestart. De regie daarover ligt bij het College van B & W. De kosten zijn een kleine halve ton.


Meer nieuws van woensdag 13 juni 2018