advertentie Banner Profile Mekkes

Schade aan heide door wekenlange droogte

Hoewel het inmiddels een aantal dagen heeft geregend, zijn de gevolgen van de droogte op de Strabrechtse Heide nog steeds goed zichtbaar.

De wekenlange droogte en hoge temperaturen hebben delen van de heidevelden flink aangetast. Veel heideplanten maar ook bomen en struiken hebben te lijden gehad onder de hitte. De heide is op veel plekken bruin van kleur in plaats van paars. 'Vooral planten die hoger gelegen zijn, verder van het grondwater af, hebben het moeilijk. Het is moeilijk te zeggen hoe lang het duurt voor heide hier weer is hersteld. Het kan een jaar duren, maar ook langer', zegt Erik Schram van Staatsbosbeheer.

Ook dieren en insecten hebben het zwaar. Schram: 'Insecten komen normaal op de bloeiende heide af voor voedsel, maar veel planten zijn verdroogd. Ook voor dieren als reeën, vossen, konijnen en dassen is het niet makkelijk. Het waterpeil in vennen was de afgelopen weken flink gezakt.'

Staatsbosbeheer onderneemt ook maatregelen om het de dieren en jonge bomen makkelijker te maken. Zo zijn er extra waterbakken neergezet voor de Schotse Hooglanders. Ook hebben 3500 bomen die in het voorjaar zijn gepland extra water gekregen.

In totaal is de Strabrechtse Heide 1850 hectare groot. Dan is zo'n 3500 voetbalvelden.


Meer nieuws van dinsdag 14 augustus 2018