advertentie Banner Profile Mekkes

'Smart Society' moet gemeente Eindhoven beter laten functioneren Staf Depla

'Smart Society' moet gemeente Eindhoven beter laten functioneren

De gemeente Eindhoven en Fontys gaan samenwerken aan Eindhoven als 'Smart Society'.

Het idee achter 'Smart Society' is dat technologie en innovatie ervoor kunnen zorgen dat een stad beter functioneert. De samenwerking moet bijdragen aan het oplossen van actuele Eindhovense vraagstukken op bestuurlijk, maatschappelijk en economisch gebied.

De overeenkomst richt zich op concrete projecten. Eén daarvan is het maken van een applicatie (app) die de online dienstverlening van de gemeente simpeler maakt. Een ander project onderzoekt hoe big data bij kan dragen aan een moderne samenleving waaraan iedereen deelneemt.

Voor Fontys is de samenwerking een goede mogelijkheid om onderwijs en praktijk te verbinden. Binnen de samenwerking is ook diversiteit een belangrijk punt. Fontys wil studenten met een migratie-achtergrond actief betrekken om ze zo meer kansen te bieden.

De samenwerking is ten minste voor drie jaar. Andere partijen kunnen in die periode ook meewerken.


Meer nieuws van dinsdag 20 februari 2018