advertentie Banner Profile Mekkes

Studio040 vraagt Tweede Kamer om steun voor streekomroepenStudio040

Studio040 vraagt Tweede Kamer om steun voor streekomroepen

Er moet snel extra geld komen voor lokale journalistiek. Het geld dat gemeenten - ook in de regio Zuidoost Brabant - krijgen voor hun eigen publieke omroep, is volstrekt onvoldoende om serieuze journalistiek te bedrijven.

Studio040 heeft samen met zes andere grotere stads- en streekomroepen de mediawoordvoerders in de Tweede Kamer een noodkreet gestuurd, vooruitlopend op een kamerdebat over streekomroepen, aanstaande donderdag.

Veel lokale omroepen in kleinere gemeenten worstelen met minimale budgetten, waardoor ze geen rol kunnen spelen in het snel veranderende medialandschap. Eenderde van de lokale zenders heeft volgens het Commissariaat voor de Media financiële zorgen. De vorming van streekomroepen dreigt daardoor niet van de grond te komen.

Niet geïnformeerd
De lokale journalistiek gaat een onzekere toekomst tegemoet. Regionale kranten worden gezien als het fundament van de nieuwsvoorziening - maar zij hebben sinds het begin van deze eeuw hun betaalde oplage met zo’n 40% zien dalen, en het einde van die trend is nog niet in zicht. Als er niets gebeurt, worden inwoners van sommige gemeenten binnen enkele jaren niet meer geïnformeerd over wat er in hun omgeving gebeurt.

Lokale omroepen willen graag de leemte die daardoor dreigt te ontstaan, opvullen. Ook in de regio Eindhoven worden plannen gemaakt om samen te werken in een streekomroep. Daarvoor is wel extra geld nodig. Het budget van lokale omroepen is in de meeste gemeenten uiterst minimaal: van het Rijk krijgen gemeenten slechts € 1,28 per huishouden voor hun publieke omroep.

Voorbeeldomroep
De publieke omroep voor Eindhoven wordt vaak gezien als voorbeeld voor de rest van Nederland. Een voorheen kwakkelende omroep werd in korte tijd omgebouwd tot goedlopende journalistieke organisatie. Studio040 heeft de afgelopen 9 jaar laten zien dat extra geld leidt tot meer kwaliteit en een groter aantal nieuwsverhalen. Sinds 2010 trekt de gemeente Eindhoven zo’n vier ton uit voor de omroep. Daarmee betaalt Eindhoven het driemaal zoveel als gemiddeld. En met succes: de afgelopen jaren is tot driemaal toe geëvalueerd of de professionele opzet van de omroep een succes is, en elke keer was het oordeel positief. In 2015 werd de omroep bovendien uitgeroepen tot beste van Nederland.

Studio040 bereikt volgens onderzoek van de gemeente zo’n 46% van de inwoners van Eindhoven regelmatig, met haar media - niet alleen televisie en radio maar ook online en social media. Bijna de helft van die inwoners maakt zelfs wekelijks gebruik van de kanalen van Studio040. Directeur Michiel Bosgra is blij met deze cijfers. “Landelijk zie je een dalende trend maar wij zijn al een paar jaar stabiel wat betreft ons bereik.”

Die landelijke trend komt doordat lokale omroepen de afgelopen jaren twee bedreigingen voor hun kiezen hebben gekregen: recentelijk de opkomst van online video, zoals YouTube en Netflix. Maar daarvoor ook al de invoering van de decoder, waardoor de televisiekanalen van lokale zenders minder makkelijk te vinden zijn. “Vroeger moest de kijker op een nieuwe televisie de zenders zelf instellen en dan kwam de lokale zender meestal ergens tussen 9 en 11. Dat kan nu niet meer. Bij KPN zitten we ergens rond zender 1400 en daar hebben we geen enkele invloed op.”

Toch vindt Bosgra dat het belang van Studio040 in de samenleving groter is dan uit de officiële cijfers blijkt. “Zo wordt bijvoorbeeld ons bereik via sociale media niet gemeten terwijl onze nieuwsberichten en filmpjes daar soms wel duizenden keren worden bekeken. Uit de enquête blijkt bovendien ook dat we relatief veel Eindhovenaren bereiken die weinig andere media consumeren. Ook bij lager opgeleiden scoren we relatief goed.”

Oproep
Lokale omroepen werken aan de versterking van de sector door samen te werken in streekomroepen. Studio040 heeft in de regio Eindhoven veel gesproken over manieren om de lokale journalistiek te versterken. Samenwerking is daarbij cruciaal, zegt Bosgra. “Daarvoor hoef je echt niet te fuseren. In een samenwerkingsverband kun je burgerjournalisten onder begeleiding van professionals in alle dorpen lokaal nieuws laten maken.”

Het kabinet heeft twee jaar geleden in het regeerakkoord al aangegeven veel te zien in streekomroepen. Op lokaal niveau worden steeds meer streekomroepen gevormd. Omdat dit bijdraagt aan de professionalisering, beraadt het kabinet zich op de wijze van organisatie en financiering van de lokale omroepen. Twee landelijke adviesorganen werken inmiddels aan een advies over de toekomst van streekomroepen.

In de brief aan de Kamerleden geeft de directeur van Studio040 aan teleurgesteld te zijn in minister Slob, die steeds herhaalt dat hij niet verantwoordelijk wil zijn voor de derde laag van de publieke omroep. Bosgra wil dat Kamerleden de minister tot de orde roepen: “Het is dringend noodzakelijk dat u als Kamer erop aanstuurt dat alle lagen van de publieke omroep vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Media en dat hij de ontwikkeling en continuïteit van streekomroepen ook financieel zal ondersteunen.”

De Tweede Kamer bespreekt de financiering van streekomroepen op donderdag 16 mei om 10.15 uur.


Meer nieuws van vrijdag 10 mei 2019