advertentie Banner Profile Mekkes

Tekort van 2,8 miljoen euro voor gemeente door meevallers

Het voorspelde miljoenentekort valt veel lager uit voor de gemeente Eindhoven door meevallers.

De jaarrekening over 2017 laat een min zien van slechts 2,8 miljoen euro. Halverwege vorig jaar werd het tekort nog geschat op een schokkende 20,5 miljoen euro. De nieuwbakken wethouder Marcel Oosterveer (VVD) wil echter niets weten van opluchting of een feeststemming.

'De realiteit is dat we vooral dankzij de winstneming Grondbedrijf eenmalig 21 miljoen euro mochten bijschrijven'. Daarnaast zijn er nog een paar andere financiƫle meevallers en kreeg Eindhoven een hogere Algemene uitkering vanuit het Rijk. 'Die meevallers zijn er volgend jaar niet, we staan voor een enorme opgave', aldus Oosterveer.

Sociaal Domein
Het zorgenkindje van de gemeente Eindhoven blijft het sociaal domein. Met name de tekorten in de jeugdzorg, begeleid- en beschermd wonen en participatie drukken zwaar op de begroting. Er is voor het tweede jaar op rij zo'n 46 miljoen euro meer uitgegeven dan was begroot.

Ondanks de vele maatregelen die genomen zijn om de kosten terug te dringen, zijn ook in de tweede helft van 2017 de tekorten verder opgelopen. De nieuwe coalitie heeft nog meer maatregelen en kostenbesparingen aangekondigd om de kosten onder controle te krijgen, maar voor 2018 wordt een overschrijven van 20 tot 30 miljoen euro verwacht.

Stichting Cultuur
Afgelopen woensdag oordeelde de rechter dat de stichting Cultuur niet bevoegd is om subsidies toe te kennen en uit te keren. Volgens de bestuursrechter gaat de gemeenteraad daarover en niet de stichting. Het legt niet alleen een bom onder het cultuurbeleid, maar lijkt ook van invloed te zijn op de begroting van de gemeente.

Het geld dat de stichting verdeeld onder de Eindhovense culturele instellingen is afkomstig van de gemeente, maar de uitspraak heeft volgens de wethouder geen invloed op de jaarrekening. 'De uitspraak is gedaan in 2018 en van toepassing van de komende jaarrekening. Mijn collega wethouder is daar inmiddels mee bezig.'

Spaarpot

De tekorten worden opgelost door een beroep te doen op de gemeentelijke reserves. Dit zogenaamde weerstandsvermogen is gedaald tot een bedrag 68 miljoen euro en dat is lager dan is afgesproken.

Aan het einde van dit jaar wordt wederom een beroep gedaan op de spaarpot. 10 miljoen euro is er nodig om een deel van de tekorten in het sociaal domein voor dit jaar op te vangen.

De accountant is bezig met de laatste controles van de 357 pagina's tellende jaarrekening 2017. Volgens de gemeente zijn de laatste correcties die worden gemaakt, niet van invloed meer op het resultaat. Door die vertraging komt het college over twee weken met een reactie op het accountantsverslag.


Meer nieuws van vrijdag 1 juni 2018