advertentie Banner Profile Mekkes

Toch nieuwbouw voor het LCL

Ook het Lorentz Casimir Lyceum krijgt een nieuw schoolgebouw. Rector Jessica Baart heeft haar handtekening gezet onder het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Eerder weigerde de school nog mee te doen met het nieuwe plan. Omdat de school pas in 2022 aan de beurt is voor nieuwbouw, was de vrees dat de geplande financiering niet meer afdoende zou zijn door de stijgende bouwkosten. Na intensief overleg de afgelopen dagen tussen het schoolbestuur en wethouder Steenbakkers, durft de rector het nu wel aan. 'De zorgen die we hadden zijn nu voldoende weggenomen. We zijn erg blij met de gemaakte procesafspraken,' zegt Baart.

De gemeente en de school hebben afgesproken dat er nog tweemaal een indexering plaatsvindt, voor scholen die ná 2020 beginnen met bouwen. Ook is vastgelegd dat mocht de aanbesteding toch mislukken, de gemeente en het schoolbestuur binnen een maand om tafel gaan om een oplossing te vinden. De nieuwbouw van het Lorentz Casimir moet in 2023 gereed zijn.

Vorige maand ondertekenden vijf andere schoolbesturen in Eindhoven al het Integraal Huisvestingsplan. In totaal trekt de gemeente 113 miljoen euro uit voor de huisvesting. Ook de scholen zelf dragen een deel van de kosten voor de nieuwbouw.


Meer nieuws van dinsdag 9 april 2019