advertentie Banner Profile Mekkes

Training over pesten voor scholieren EckartcollegeStudio040

Training over pesten voor scholieren Eckartcollege

Alle derde klassen van het Eckartcollege hebben deze week les gekregen over pesten en het voorkomen van pesten.

Ze hebben een weerbaarheidstraining gevolgd waarin aandacht werd besteed aan groepsbinding, het voorkomen en herkennen en terugdringen van pestgedrag.

De trainingen zijn gegeven door medewerkers en studenten van onder meer de opleiding Psychologie van Fontys Hogescholen.

Vooral het onderdeel 'over de streep' was indrukwekkend voor de leerlingen. Ze kregen stellingen te horen en daarna moesten ze daadwerkelijk over een streep lopen als de stelling paste bij zijn of haar situatie. 'Dat onderdeel gaf heel duidelijk aan dat niemand een perfect leven heeft. Scholieren zien dat ze er niet alleen voor staan', zei een medewerkster toen.

In 2015 was er al een soortgelijk project. Toen deden er minder klassen mee. Maar omdat het toen een groot succes was, heeft de school dit jaar gekozen voor een bredere aanpak. Bovendien maakt dit project deel uit van het active beleid dat scholen voeren tegen pesten.


Meer nieuws van vrijdag 22 september 2017