advertentie Banner Profile Mekkes

TU/e stopt subsidie aan Eindhovens Studenten Corps

Een vrouwonvriendelijk carnavalsthema heeft er toe geleid dat de subsidie aan het Eindhovens Studenten Corps voorlopig is stopgezet.

'De wil van een vrouw doet er #nietoo', was het thema van het Eindhovense dispuut Aleph. Er is ook een pagina aangemaakt op Facebook, maar die is inmiddels verwijderd. Op sociale media gaan afbeeldingen van de pagina en posters nog rond. Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven zag de pagina ook en besloot de subsidie aan Eindhovens Student Corps (ESC) voorlopig stop te zetten.

Aleph valt als dispuut onder het ESC. De studentenvereniging laat in een verklaring op hun website weten dat ze het thema ontoelaatbaar vinden en het niets met de normen en waarden van het ESC te maken heeft. Daarnaast heeft het ESC dispuut Aleph per direct geschorst van alle activiteiten.

In de uitnodiging schrijft het dispuut Aleph onder meer: "Het wereldwijde protest van vrouwen tegen ongewenst seksueel gedrag door mannen. Carnaval is het moment om de tradities van het in 1958 opgerichte dispuut in ere te herstellen. Tot die tradities wordt het ongevraagd betasten van vrouwen gerekend. Want wij van Aleph weten natuurlijk, net als de rest, dat vrouwen tijdens carnaval geen zeggenschap hebben over hun eigen lichaam."

Gezien de ernst van de feiten heeft de Senaat van het Eindhovens Studenten Corps gevraagd het onafhankelijk Rechtsprekend College van de vereniging de kwestie op de kortst mogelijke termijn te behandelen en hierover een uitspraak te doen. Verder laat de studentenvereniging in de verklaring weten dat het alle begrip heeft voor het opschorten van de subsidie.


Meer nieuws van woensdag 24 januari 2018