advertentie Banner Profile Mekkes

Vakbonden in gesprek met top NXP over zorgen om overname Studio040

Vakbonden in gesprek met top NXP over zorgen om overname

Vakbonden gaan vandaag in gesprek met de directie van NXP.

Aanleiding is de zorgen die er leven omtrent de mogelijke overname door Qualcomm en de gevolgen die dat zal hebben voor werknemers.

De vakbonden FNV metaal, VHP2 en De Unie hebben een steekproef gehouden onder personeel en daar kwam onder meer uit naar voren dat negen op de tien werknemers bang is het aantal banen bij NXP in Nederland zal afnemen. Twintig procent vreest zelfs voor zijn eigen baan, volgens de bonden.

Vakbond FNV heeft eerder al aangegeven geen vertrouwen te hebben in de overname van NXP door Qualcomm.


Meer nieuws van dinsdag 22 mei 2018