advertentie Banner Profile Mekkes

Ventoseflat nadert voltooiing

Het duurt niet lang meer of de renovatie van de Ventoseflat is helemaal klaar. De bouwvakkers doen hun best om ervoor te zorgen dat de grootscheepse verbouwing voor de bouwvakvakantie klaar is. Dan kunnen ook de laatste bewoners terug.

De renovatie van de Ventoseflat was noodzakelijk. De voormalige sigarenfabriek was jaren verwaarloosd. De gemeente trok er ruim twaalf miljoen euro voor uit om de flat weer in goede staat te brengen.


Meer nieuws van woensdag 2 mei 2012