advertentie Banner Profile Mekkes

Waalre onderzoekt vuurwerkverbodStudio040

Waalre onderzoekt vuurwerkverbod

Er komt in Waalre een onderzoek naar de haalbaarheid van een vuurwerkverbod.

Een krappe meerderheid van 9 tegen 8 stemmen in de gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het plan. De motie werd ingediend door de fracties van GroenLinks en PvdA. Voor de zomervakantie werd ook al over het plan gesproken, maar toen waren er precies even veel voorstanders als tegenstanders.

Het onderzoek moet duidelijk maken of inwoners voorstander zijn van zo'n verbod, of het tijdens de jaarwisseling voldoende handhaving mogelijk is, en in hoeverre er wel of niet een gemeentelijke vuurwerkshow voor in de plaats zou moeten komen.

De bespreking van het plan in de gemeenteraad leidde tot een persoonlijke aanvaring tussen de raadsleden Schoots (D66) en Beuger (GroenLinks). De D66 had het plan op zjn Facebookpagina voorgelegd aan de inwoners om de meningen te peilen. Tussen de reacties van inwoners zaten ook diverse kritische opmerkingen van raadsleden. Schoots liet merken dat hij zich persoonlijk gekrenkt voelde door die opmerkingen. Op basis van de reacties van inwoners stemde D66 tegen het onderzoek naar een vuurwerkverbod.

Volgens initiatiefnemer Beuger (GroenLinks) begint het onderzoek komend najaar met een aantal vragen in de digitale inwonersenquete van de gemeente. Daarna volgt het onderzoek naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Volgens haar zou een eventueel verbod pas kunnen ingaan bij de jaarwisseling 2019-2020.


Meer nieuws van dinsdag 4 september 2018