advertentie Banner Profile Mekkes

Wachtlijst dreigt bij aanpak huiselijk geweld: ‘We kunnen groei niet meer bijbenen’

Als er geen extra geld vrij wordt gemaakt, dreigen er in de regio wachtlijsten te ontstaan voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dat zegt directeur Judith Kuijpers van Veilig Thuis, de organisatie die alle meldingen van geweld in Zuidoost-Brabant afhandelt. Uit cijfers die Studio040 opvroeg, blijkt dat er een enorme toename in die meldingen te zien is.

'Hell of a job'
‘It’s a hell of a job’, zegt Kuijpers over het op tijd afhandelen van het grote aantal meldingen dat er binnenkomt. Binnen een wettelijk vastgestelde termijn van vijf werkdagen moet een melding worden behandeld. ‘Nu halen we dat nog net. Maar er mag niemand uitvallen. En als de zomervakantie er weer aankomt, gaan er wachtlijsten ontstaan.’

Risico op escalatie
Het is niet de verwachting dat de stijging stopt. Immers: de regio groeit, en dus worden er de komende tijd opnieuw meer meldingen verwacht. De werkdruk voor de 86 medewerkers van de regionale Veilig Thuis ligt nu al ‘erg hoog’, en daar kan geen tandje meer bij. Op die manier kunnen er structurele wachtlijsten ontstaan, met alle gevolgen van dien. ‘Er is dan meer risico op escalaties van conflicten. Slachtoffers kunnen dan niet meteen geholpen worden.’

Eerder kreeg de regionale Veilig Thuis al extra budget van de rijksoverheid, om de toename aan meldingen bij te kunnen benen. Ook wordt er inmiddels efficiënter gewerkt. Maar door de voortdurende stijging is de rek er opnieuw uit. ‘We zitten nu met regiogemeenten om tafel, om een oplossing te vinden.’

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.


Meer nieuws van maandag 15 april 2019