advertentie Banner Profile Mekkes

Waterschap De Dommel vergoedt deel schade door noodweer

Ongeveer een op de acht gedupeerden krijgt een vergoeding voor de schade door extreme regenbuien en wateroverlast in de regio Eindhoven. Waterschap De Dommel heeft ruim 280 andere schadeclaims afgewezen.

Het waterschap liet een schade-expert uitzoeken in hoeverre zij verantwoordelijk is voor de geleden schade. In vijftig gevallen viel De Dommel iets te verwijten. Zo werd de waterafvoer geblokkeerd door een verstopte koker, een ondermaatse sloot en gras dat niet gemaaid werd.

41 gedupeerden krijgen daardoor een vergoeding van 2,5% tot 50% van de geclaimde schade.

In de regio Eindhoven viel vorig jaar juni extreem veel regen. Er viel ruim vijf keer zoveel neerslag als gemiddeld in die maand. Daardoor overstroomden sloten, beken en rioleringen. Ook hagelbuien veroorzaakten enorm veel schade en overlast.


Meer nieuws van maandag 23 oktober 2017