advertentie Banner Profile Mekkes

Week van de Alfabetisering van start in de regioStudio040

Week van de Alfabetisering van start in de regio

Om laaggeletterdheid tegen te gaan, is maandag de Week van de Alfabetisering van start gegaan. Ook in Eindhoven zijn er verschillende activiteiten rond dit thema.

Zo kunnen bezoekers dinsdag de taal van het werk beter leren begrijpen. Een cursus Werkvloertaal van de bibliotheek helpt bij het beter onder de knie krijgen van de taal. Dit kan zijn een sollicitatiebrief sturen, een werkrooster lezen of hulp krijgen bij een formulier invullen.


Taalfestival
In Wijkcentrum de Dommel is donderdag het Taal zonder Grenzen Festival. Tijdens dit Taalcafé gaan Nederlands- en anderstaligen op een informele manier de Nederlandse taal oefenen door met elkaar in gesprek te gaan. Jongere Eindhovenaren krijgen onder meer een cursus 'rapteksten schrijven'.

Week van de Alfabetisering
In Nederland hebben zo'n 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. In Brabant zijn dat ongeveer 300.000 laaggeletterden. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft negatieve gevolgen. Het staat de sociale ontwikkeling in de weg en kan impact hebben op de gezondheid. De landelijke week is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven.

TV-serie
De komende weken zendt Studio040 een vijfdelige tv-serie uit over laaggeletterdheid. Dinsdagavond is de eerst aflevering.


Meer nieuws van maandag 3 september 2018