advertentie Banner Profile Mekkes

Werkgevers: Advies biedt te weinig ruimte voor groei Airport

Eindhoven Airport krijgt de komende jaren te weinig ruimte om te groeien, als het advies over de toekomst van de luchthaven wordt opgevolgd. Dat stelt werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Eind vorige maand kwam een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Van Geel met een eindadvies. Daarin staat dat Eindhoven Airport voorlopig niet mag groeien. Ook moet de geluidsoverlast in 2030 met een derde zijn verminderd, ten opzichte van 2019. Er zou alleen meer mogen worden gevlogen als de overlast fors wordt teruggedrongen.

Werkgeverskoepel VNO-NCW kan zich deels vinden in het advies. Zo omarmen de werkgevers de stelling dat ‘de impact voor de omgeving voortaan leidend is voor de ontwikkeling van de luchthaven’.

Maar de koepel is dus ook kritisch. VNO-NCW twijfelt namelijk of het vliegveld wel voldoende ruimte krijgt om te groeien: een groei die past bij de ‘economische dynamiek van de Brainport-regio’. ‘Stilstand is achteruitgang, dus enige groeiruimte is wel nodig, om te garanderen dat een topregio als Brainport blijvend verbonden is met andere cruciale vliegvelden’, aldus Ronald Slaats, voorzitter VNO-NCW Eindhoven.

Milieuorganisaties en veel omwonenden van Eindhoven Airport klagen al jaren over geluidsoverlast en luchtvervuiling. Eerder gaven omwonenden al aan tevreden te zijn van het advies van de commissie Van Geel. De luchthaven vindt juist dat er te weinig ruimte is om te ontwikkelen. Uiteindelijk neemt de minister dit jaar een definitief besluit over de toekomst van Eindhoven Airport.


Meer nieuws van donderdag 9 mei 2019